Date Time:2015-05-20 12:02:16 | view:1273

เรื่อง “ทิศทางธุกิจ Biomass pellet สําหรับประเทศไทยและ เทคโนโลยี Gasification ในภาคอุตสาหกรรม” ภายใต้โครงการ “พัฒนาและขับเคลื่อนเทคโนโลยีชีวมวลด้วยกระบวนการทางความร้อนเคมี”

กําหนดการสัมมนา เรื่อง “ทิศทางธุกิจ Biomass pellet สําหรับประเทศไทยและ เทคโนโลยี Gasification ในภาคอุตสาหกรรม” ภายใต้โครงการ “พัฒนาและขับเคลื่อนเทคโนโลยีชีวมวลด้วยกระบวนการทางความร้อนเคมี” โดย บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (JGSEE) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ห้อง MR 224 วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2558 เวลา 08.30 – 16.30 น.


Final ANEGER Meeting

MOU Signing Ceremony with Can Tho University in Vietnam

UBM Asia and JGSEE hold ASE 2019 at BITEC

เรื่อง “ทิศทางธุกิจ Biomass pellet สําหรับประเทศไทยและ เทคโนโลยี Gasification ในภาคอุตสาหก

The Seminar Workshop on Research Program “Green Fuel Technology (GFT)”

The Seminar Workshop on Research Program “Energy and Environmental Technology for Sustaina

JGSEE - A Short talk

Short Course on Energy Business Management (EBM#1)

Training on "Geospatial-temporal analysis of climae data and remote sensing for vegetation

Press Conference of REA 2015

The Seminar Workshop on Research Program “Value added product from biomass conversion (VAP

Ministry of Environmental Conservation and Forestry (MOECAF), Myanmar DG visit to the JGSE

Renewable Energy Asia 2015: ASEAN Renewable Energy Market Development under Energy PriceV

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคโนโลยีเผาไหม้ชีวมวลสาหรับภาคอุตสาหกรรม/เทคโนโลยีผลิตแก๊สเชื้อเพล

Kick-off meeting of BESA (Bio-Energy System Analysis)

Business Direction on Biomass Pellet for Thailand and Gasification Technology in Industria

KMUTT TALK

Special Lectures by Prof Sugawara and Prof Murakami from Akita University, Japan

The Seminar Workshop on “Capacity Development Workshop for Flood Waste Management in SEA

Visit of Prof Lawrence Band at KMUTT

In-house Workshop on Expected Learning Outcomes of Programs and TQF 3

The Seminar Workshop on Research Program “Climate Technology and Innovation (CTI)”

Seminar on “Livable Nakhon Phanom to Low Carbon City”

Visit of Sugarcane Delegation from the Philippines

Prof Dr Navadol Laosiripojana receives the 2015 National Research Award from NRCT

ASEAN Renewable Energy Market Development Under Energy Price Volatility

JGSEE Environmental Science and Energy Scholars Rank High on Thailand Top 100 List of Publ

Dr Sebastien Bonnet contributes to the Biomass Resources for ASEAN+6 Forum organised by UN

Best Paper Award from EMSES 2015

SMOU Signing Ceremony between JGSEE, Phitsanulok Municipality and Seoul University

Japan-Thailand SATREPS Project: DTF and TGA Training in Japan

Professor Shabbir Gheewala contributes to the Asia Pacific Regional Workshop on Biomass En

KMUTT organized the 2015 Annual Dinner for researchers who received awards

SCG Contract Signing Ceremony

The Training Workshop on “Biomass Combustion Technology for Industrial Sector” and “Biomas

Dr Navadol Laosiripojana, Full Professor of JGSEE

TICA – Thai-Lao Academic Cooperation

3rd ASEAN Bioenergy Workshop held in Vietnam

International Dissemination Workshop and Epilogue

International Joint Workshop on Bio-drying MBT for post-Phitsanulok Model

Innovative Green Building: More Value, Quality and Energy-Efficiency

2015 Research Grant Awards from the Asahi Glass Foundation

Public Hearing on the potential of pineapple and coconut waste as energy feedstock

special talk

RESEARCH SPOTLIGHT King Mongkut’s University of Technology Thonburi

Collaboration between JGSEE and CIRAD on Sustainable Production Potential of Energy Crops

ศ.ดร.นวดล เหล่าศิริพจน์ รับรางวัลวุฒิเมธีวิจัย สกว.ดีเด่น 2015 TRF-Thomson Reuters-OHEC Re

Dr Sirintornthep Towprayoon Joins the 49th Session of the IPCC

Dr Bundit Fungtammasan from KMUTT is awarded “Officier dans l’Ordre des Palmes Académiques

ThaiPBS : เวทีสาธารณะ ติวเข้ม วิกฤตโลกร้อน

วาระประเทศไทย โลกร้อนกระทบอากาศแปรปรวน

ESCO & ENERGY PRESERVATION of THAILAND

Innovation Seminar on Energy Efficiency in Buildings

Renewable Energy Asia 2016

Invites respondents

JGSEE host ASEAN Training of Trainers Programme for Renewable Energy at KMUTT

จับประเด็นข่าวร้อน "นักวิจัยไทย กับผลงานดีเด่น เพื่อคนไทย"

Prof Dr Navadol Laosiripojana receives the 2015 Outstanding Research Award from TRF

Collaborative Workshop between JGSEE and UTM in Malaysia

TCAP Annual meeting

International Seminar Workshop on “Maximizing Co-benefits between Air Quality Management,

Dr Komsilp Wangyao receives the Excellence Research Award in the 3rd 3RINCs

Japan-Thailand SATREPS Workshop 2016

KMUTT Talk of Professor Harada from Nagaoka University of Technology, Japan

Waste-to-Energy Workshop in Thailand 2016

JGSEE Visits HUST to Promote Collaboration on Biomass and Waste-to-Energy

Seminar on Energy and Low Income Tropical Housing

Dr Sebastien Bonnet contributes to the International Partnership Mission on Bio-economy ho

JGSEE contributes to SETA 2016

LCSAL Team wins High Impact Research Award

A Mini-Training Workshop on Wind Speed Forecasting

Visit of Austrade and Australian Delegation at KMUTT Bangkhuntien Campus

Renewable Energy Asia 2016 : Energy Transition for ASEAN’s Future

Combination of ASEAN Workshop on Waste-to-Energy and Bioenergy Technology

Thai-Spanish Joint Workshop

JGSEE - A Short talk

Announcement

The invitation for the workshop

A Short Talk Seminar on “Ethics on Writing Research Paper”

KMUTT 2015 Academic Awards

JGSEE - A Short talk

JGSEE - A Short talk

Outstanding oral presentation award

SUT Visit to JGSEE

The 2016 NRCT award ceremony was held on 2 February 2017 at Bangkok International Trade &

scholarships

LCSAL receives 2016 NSTDA Research Chair Grant

Highlight

Top Ten Finalist Honor in NIA2016

ประกาศรับสมัครงาน

MOU with Bangchak

Happy new year

Thailand-Japan Distributed PV & Related Technology Workshop 2017

special talk

กำหนดการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

Thailand sees boost in Energy Market

พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน ห้องปฏิบัติการพลังงานและเคมีชีวภาพ

Thailand Moves Forwar

International Conference

JGSEE Open House 2017

Research Chair Grant for Professor Shabbir H. Gheewala

Research Chair Grant for Professor Shabbir H. Gheewala

Visitors from Chulalongkorn U. at JGSEE Bang Khun Thian

Dr Suneerat Fukuda delivers lecture on Renewable Energy Development in GMS at the Mekong I

Visit of University Technology Malaysia at Bangkhunthien

special talk

A short talk after Thursday lunch

JGSEE - Special Talk

JGSEE - A Short talk

JGSEE welcomes the Subcommittee of the Directorial Board of HEDP and Representatives from

JGSEE - Special Talk

Photocat team receives award as part of the PTTGC Open Innovation Challenge 2016 on Smart-

ขอเชิญชวนนักศึกษาและผู้สนใจ เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

Renewable Energy Asia 2017: Moving Towards ASEAN’s Smart Cities

International Conference “Water Forum II: Sustainable Water for ASEAN”

Dr. Komsilp Wangyao delivered Talk on Waste to Energy at KX

Announcement Subject Registration / Retention / Extension / drop (Semester 1/2017)

JGSEE - A Short talk

MOU Signing Ceremony between ECD in Myanmar and JGSEE-CEE

JGSEE Summer School 2017

Knowledge Sharing Seminar on RDF Production, Utilisation and Standardisation

KMUTT’s 15th Research Forum on PM2.5 in Thailand

JGSEE - Talk

ประกาศ

Free Workshop

JGSEE holds Summer School on Sustainable Urban Development for ASEAN

JGSEE-CEE received the TIS 2677-2558 certification on the Ultimate Laboratory

KMUTT 2016 Academic Awards

5th BESA Project Meeting and Workshop on Algebraic Models for Biomass-based Supply Chains

JGSEE PhD student invited to present at R&D technical workshop

Special talks delivered at JSGEE by distinguished contributors to 3rd ICLCA 2017

3rd ICLCA 2017 and 6th LoCARNet Annual Meeting held in Bangkok in November 2017

JGSEE - A Short talk

Best Oral Presentation at JCREN2017

EleCity Conference Co-organized by JGSEE and the University of Stuttgart

Collaboration Meeting between JGSEE and Stuttgart University

JGSEE - A Short talk

๋JGSEE-NEWS

MOU with the Government Saving Bank

JGSEE - A Short talk

happy new year 2018

No waste in canals capacity development training for BMA district officers

JGSEE - A Short talk

Municipal Waste Management Workshop

JGSEE - A Short Talk

Congratulations to Dr. Supachita Krerkkaiwan for Receiving NRCT Award

SEE 2018: Technology & Innovation for Global Energy Revolution

ประชาสัมพันธ์ สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย(สวสท.)

Waste-to-Energy workshop for Thailand 2018

JGSEE - A Short talk

INTERNATIONAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE ENERGY AND ENVIRONMENT 2018

JGSEE - A Short talk

Kick-off Meeting of EU-SEA-NET funded RESCuE Project in Vietnam

JGSEE - A Short talk

4th International Conference on Low Carbon Asia & Beyond (ICLCA 2018)

Research Chair Grant Meeting in Chiang Rai

Special Issue in the Journal Sustainability

Training on Ecolabeling to Industry and Policy Makers from Sri Lanka

JGSEE team visited Mitsubishi Heavy Industry (MHI) and attended a project meeting at Kyoto

EleCity Hubs meeting with German delegates at JGSEE

Kick-off Meeting of NASA Funded Project

UBM Asia and JGSEE hold ASE 2018 at BITEC

First Focus group meeting for the development of a combustion research network and combust

Ms. Apinya Puapattanakul attends CapREG seminar on P9 - Energy System Transformation

Meeting on Direction of Renewable Energy in Thailand: “Solar energy” the Current Hot Issue

NASA/Columbia U. Scientist Visits JGSEE

JGSEE with a support from KMUTT “The Joint Student Seminar on Energy and Climate”

Congratulations to Dr. Pipat Chaiwiwatworakul for his Promotion to Associate Professor

LCA and CFP Training for Tipco Asphalt Public Company Limited (TASCO)

Dr Janewit Wannapeera, Visiting Researcher at Kyoto University under SATREPs Project

Welcome Newcomers

งานประชุมวิชาการ และนิทรรศการระดับนานาชาติ เรื่อง IEEE PES Generation Transmission and Dis

ประกาศ

Signature of MOU between Mandalay Technological University (Myanmar) and KMUTT

IWWG-ARB 2019 The 4th Symposium of International Waste Working Group Asian Regional Branch

Mr Patikorn Sriphirom Receives Award at AGRICO 2019

International Conference Connecting ASEAN Smart Cities, Grids and E-mobility Former Renewa

Visit of Delegate from Curtin University

RESCuE annual meeting

CSEA Pioneer Award

2019 Research Grant Award from the Asahi Glass Foundation

Manuscript writing workshop for graduate students

TICA Training Course on Energy Efficiency and Conservation (EE&C) for Global Warming Mitig

CoE’s Roadshow: CoE and Development in Southern Area of Thailand

CoE’s Roadshow: CoE and Development in Northern Area of Thailand

KMUTT 2018 Academic Awards

Special Talk by Prof Horst Kreimes, Visiting Professor at JGSEE

TICA Training Course on Low Carbon City Scenario Development and Implementation

MOU with the Diponegoro University

ECAM-Lyon visits JGSEE to Discuss Collaboration

JGSEE-CEE congratulates Assoc. Prof. Dr Kasamsan Manomaiphiboon on an annual research awar

International Conference on Sustainable Energy and Green Technology 2019